ALSTOM POWER

 

Plaats: Sines Raffinaderij

Jaar: 2012

Beschrijving: Installatie van Boiler Natural Gas Warmtekrachtkoppeling bij SOLVAY

 

Woonplaats: Sores

Jaar: 2012

Beschrijving: Vervanging van de ketel buizen Saver

 

Woonplaats: Tapada Outeiro

Jaar: 2012

Beschrijving: Bouw van 3 condensatoren voor Midden-Tapada Outeiro